Okul Turlarının Faydaları

* Öğrencilerin kapalı kapılar ardından, sürekli yaşadıkları ortamdan kurtuldukları için sevinerek katıldıkları ve doğrudan bilgi ve tecrübeye ulaştıkları bir ortamdır. Eğlenerek, öğrenme olanağı sağlar.

* Öğrencinin birçok duyu organı devreye sokulduğu için, daha sağlam ve kalıcı bilgiler oluşturulur. Zekâ alanlarının gelişimine katkıda bulunur.

* Geziler çocuklara; olayları, kişileri, doğal koşulları içinde tanıma, bu kişilerin sorunlarını kavrama, eleştirici düşünme yeteneğini geliştirme, kişilere ve olaylara nesnel ölçülerle yaklaşma, sorumluluk duygusu gibi önemli davranışlar kazandırmaktadır.

* Sınıf öğretiminden, gerçek yaşantıda öğrenime doğru bir aşamadır.

* Yeni çalışmaları özendirir.

* Görerek ve yaşayarak öğrenmeyi sağlar, çevre ilişkisi gelişir.

* Çocukların diğer öğrenme etkinliklerine temel teşkil eder.

* Grupla hareket etmeyi öğretir.

* Çocukların fazla enerjilerini boşaltmalarını sağlar.