Okul Turları

Okul turlarının amacı bir bölgeyi, bir olayı ya da bir varlığı, bir amaç ve plan çerçevesinde görmek,yaşamaktır.

Çocukların güzel vakit geçirerek öğrenmeleri, öğrenmedeki hedeflere ulaşmaktaki en başarılı yöntemdir. Çok gezen mi bilir, yoksa çok okuyan mı? Mutlaka ikiside önemli, burada her ikisinin de öğrenme sürecinde birbirini tamamladığı ve zenginleştirdiği bilinerek gezi programları yapılmalıdır. Böylesi bir yaklaşım doğal olarak ezberden çok, yaşayarak öğrenmeyi hedefleyen eğitim programlarımızla da uyum sağlıyor.

Her şeyin sanal ortama taşındığı bir dünyada; dokunarak, doğal ortamında
duyumsayarak öğrenmenin ve keşfetmenin, öğreneni ayrıcalıklı bir öğrenme konumuna
getirdiği bir gerçektir. İşte bu nedenle tüm geziler sıradan bir etkinlikten eğlenceli bir keşfe dönüştürülmüş olur.

Anıtkabir’i ziyaret etmeden Atatürk’ün hayatını ve Cumhuriyet’in kuruluşunu
anlamanın, Topkapı Saray’ını görmeden Osmanlı’nın ihtişamını kavrayabilmenin; hayvanat
bahçesinde keşfe çıkmadan doğal yaşamın gizemini algılayabilmenin ve müzelerde o
inanılmaz objeleri incelemeden geçmiş yaşantıları anlayabilmenin kolay olmadığı
düşünülmelidir.

Tüm bu sosyal paylaşımları, okul dışında farklı ortamlarda yaşamış olmaları
psikolojik gelişimlerine de olumlu katkılar sağlamaktadır. İçinde bulundukları dünyayı
tanımaları kolaylaşır ve tüm bu geziler sayesinde, kulaktan dolma edindikleri bilgileri daha iyi kavrayabilmeleri sağlanmış olur.

Çocuklar; farklı boy, şekil, renk, cinsiyet ve kişiliklere sahip olarak karşımıza çıkar.
Hepsinin farklı tercihleri, ilgi alanları, öğrenme türleri, yetenek düzeyleri, gelişim evreleri, güçlü ve zayıf yönleri vardır. Tüm çocukların sınıf içinde ve dışında kendini güvende ve değerli hissetmeye, sevilmeye, kabul edilmeye, başarıyı tatmaya gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler çoklu zekâ kuramı ile gerçekleştirilir. Bu kuramın eğitimde uygulanması ile insanları sadece sözel ve sayısal yeteneklerine göre sınıflamak ve sıralamaktan vazgeçilip, herkesin sahip olduğu yeteneklerin keşfedilmesine çalışılmalıdır. Geziler yoluyla bu amaca
da hizmet edilir.